Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Синёв, Виктор Николаевич: биография

Награды

Неоднократно отмечался государственными и ведомственными наградами, среди которых:

 • Орден «За заслуги» I степени (2015);
 • Орден «За заслуги» II степени (2010);
 • Орден «За заслуги» III степени (2005);
 • Орден святого равноапостольного князя Владимира[уточнить] (2010);
 • Почётный знак Европейской академии естественных наук — Рыцарский крест «За заслуги» (2010);
 • Знак «За профессиональные достижения» Национальной академии наук Украины (2010);
 • Знак «К. Д. Ушинский» Национальной академии педагогических наук Украины (2010);
 • Знак «Крест Славы» МВД Украины (2000);
 • Знак «За содействие органам внутренних дел» МВД Украины (2009);
 • Знак «За безопасность народа» I степени МВД Украины (2009) и многие другие.

Литература о В. Н. Синёве

 • Академіку Віктору Синьову — 70 // Закон і обов’язок. — 2010. — № 12.
 • Бондарь В. И. Флагман украинской коррекционной педагогики: к 70-летию академика В. Н. Синева / Бондарь В. И., Шеремет М. К. // Дефектология / Рос. Академия образования. Інститут коррекционной педагогики РАО. — М. : Изд-во «Школа-Пресс», 2010. — № 2. — С. 92-93.
 • В. М. Синьову — 60 років // Дефектологія. — 2000. — № 2. — С. 55.
 • Віктору Миколайовичу Синьову — 60 // Педагогіка і психологія. — 2000. — № 1. — С. 149—150.
 • Вітаємо ювіляра // Проблеми пенітенціарної теорії і практики : Бюл. Київського інституту внутрішніх справ. — К. : РВВ КІВС, 2000. — № 5. — С. 235—239.
 • Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2008 рік / Академія педагогічних наук України. — К. : АПН України, 2009. — 329 с. — [Про В. М. Синьова : Відділення психології, вікової фізіології та дефектології, с. 52, 135—137, 259, 262].
 • Інститут корекційної педагогіки та психології. Директор інституту В. М. Синьов // Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. 1934—2004. Історія. Сьогодення. Перспективи / В. П. Андрущенко [та ін.]. — К. : Навчальна книга, 2005. — С. 91-97.
 • Козинець О. А інакше для чого на вічній землі цій живем? / Козинець О. // Освіта. — 2010. — 10-17 березня, № 12(5395). — С. 10.
 • Кот М. Многогранник талантів: В. М. Синьов / Кот М. // Освіта. — 2010. — 10-17 березня, № 12(5395). — С. 10.
 • Кремень В. Г. Видатний вчений та організатор освіти / В. Г. Кремень, В. П. Андрущенко // Синьов В. М. Психолого- педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії : вибрані наукові праці. — Київ : МП «Леся», 2010. — С. 3-5.
 • Кривуша В. Кілька облич одного портрета : В. М. Синьов / Кривуша В. // Іменем закону. — 1997. — № 51.
 • Методологічні, теоретичні та технологічні проблеми корекційної педагогіки та психології: наукова школа Синьова Віктора Миколайовича, доктора педагогічних наук, професора, академіка АПН України / Мін-во освіти і науки України, НПУ імені М. П. Драгоманова. — К., 2006. — 30 с.
 • Наукова школа академіка АПН України, доктора педагогічних наук, заслуженого юриста України, професора Синьова Віктора Миколайовича «Методологічні, теоретичні та технологічні проблеми колекційної педагогіки» // Наукові школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / за ред. В. П. Андрущенка. — 2-е вид., доп. і перероб. — К. : Четверта хвиля, 2005. — С. 229—248.
 • Синьов Віктор Миколайович // Андрущенко В. Наш університет: Дорога до Храму… — К., 2009. — С. 82, 90-91, 176—179, 300.
 • Синьов Віктор Миколайович // Академія педагогічних наук : інформаційний довідник. — К. : Фенікс, 2002. — С. 148—149.
 • Синьов Віктор Миколайович // Гончаренко С. Український педагогічний словник. — К. : Либідь, 1997. — С. 304.
 • Синьов Віктор Миколайович // Доктори наук і професори Національної академії внутрішніх справ України : довідник / НАВС України, МВС України. — К., 2001. — С. 67.
 • Синьов Віктор Миколайович // Наукові школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / за заг. ред. В. П. Андрущенка. — 2-е вид., доп. і перероб. — К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. — С. 229—238. — (Серія «Вчені Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова». До 175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова).
 • Синьов Віктор Миколайович // Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. — К. : Педагогічна думка, 2001. — С. 417—418.
 • Синьов Віктор Миколайович // Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 1997—2005 : біографічний довідник до 170-річного ювілею / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. — К., 2005. — С. 187.
 • Синьов Віктор Миколайович // Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 1944—2009 : біобібліографічний довідник. — 2-е вид. — К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. — С. 321. — (Серія «Вчені Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова». — До 175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова).
 • Синьов Віктор Миколайович // Спеціальна педагогіка : понятійно-термінологічний словник / за ред. В. І. Бондаря. — Луганськ : Альма матер, 2003. — С. 351—352.
 • Синьов Віктор Миколайович // Хто є хто в Україні : біографічний словник / Інститут гуманітарних досліджень. — К., 1997. — С. 239.
 • Синьов Віктор Миколайович // Хто є хто в Україні. — К. : К.І.С., 2004. — С. 767—768.
 • Супрун М. О. Внесок наукової школи академіка В. М. Синьова в розвиток загальної та спеціальної психолого-педагогічної науки // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. — К., 2002. — Вип. 33. — С. 137—145.
 • Федоренко С. Гармонія розуму, душі і серця : до 70-річчя академіка Віктора Синьова / Федоренко С., Чепурна Л // Голос України. — 2010. — 12 березня, № 44(4794). — С. 11.
 • Чепельська Т. Вчений, поет, спортсмен і просто чудова людина: до 70-річчя В. М. Синьова / Т. Чепельська // Іменем закону. — 2010. — № 11.
 • Чепельська Т. І ми не ликом шиті — є свої академіки, і навіть в Академії педагогічних наук: В. М. Синьов / Чепельська Т. // Іменем закону. — 1994. — № 20.

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ